Teluguvaramandi.net
Home
AboutMe
Contact
Language State Politics Culture Sciences Entertainment Bhakti Literature Arts Cinema

Festival Songs

gobbemma paaTa

pa. gobbiyalloa gobbiyalloa gobbiyalloa
mana seetaadaevi vaakiTavaesina gobbiiyalloa
||gobbiyalloa||

cha. maaNikyaala muggulu vaesi gobbiyalloa
aa muggula miida mallepuulu gobbiyyalloa
||gobbiyalloa||

cha. navaratnaalamuggulu vaesi gobbiyyalloa
aa muggulameedamogaliipuulu gobbiyyalloa
||gobbiyalloa||

cha. dhaanyapuraaSula muggulu vaesi gobbiyyalloa
aa muggulamiida sampemgalu gobbiyyalloa
||gobbiyalloa||

cha. ramguramgula muggulu vaesi gobbiyyalloa
aa muggula miidamamdaaraalu gobbiiyyalloa
||gobbiyalloa||

cha. bhuudaevamtaamuggulu vaesi gobbiyyalloa
aa muggula miidamamdaaraalu gobbiiyyalloa
||gobbiyalloa||

cha. lakshmii rathamula muggulu vaesi gobbiyyalloa
aa muggula miida tulasii daLamulu gobbiyyalloa
||gobbiyalloa||

***

Back... ***
***

bhoagi pomDla paaTa

pa. bhoagipamDlanu poayarae - oaramaNulaaraa!
mana chiramjiivulaku - maelukalugagaa ||bhoagi||

cha. vignaaSvaruDu vacchi - viGnaalu tolagimpa
shaNmuKanaadhuDu vacchi - Saastraalu vallimpa
saayibaabaani vacchi - praemaara laalimpa ||bhoagi||

cha. brahmadaevuDu vacchi - vaedaala deevimpa
vishNudaevuDu vacchi - varamula namdimpa
paramaeSvaruDu vacchi - aaSiirvadimchamga ||bhoagi||

cha. raamachamdruDu vacchi - rakshaNa chaeyamga
Srii kRshNuDae vacchi - Subhamulu palukamga
Srii vaemkaTaeSvaruDu - aaSiissulamdimpa ||bhoagi||

cha. aamjanaeyuDu vacchi abhayaalanivvamga
kuladaivatalu vacchi - kaLaakaamtulanivvamga
tulasidaasuDuvacchi - mamgaLamulu paaDamga ||bhoagi||

***

Back... ***
***


bhoagipamLLa paaTa


SiSimuKulaaraa raarae
mana pasibaaluraku bhoagipaLLu poayudaamu ||Sa||

addampu chekkiLLu mudduTumgaraalu
diddina kastuuri tilakamu merayaga ||Sa||

mamgaLaakaaruulu madana sumdaruulu
ramgaina piiThamupai ramaNii pasi baaluraku ||Sa||

muDaesi doasiLLu muriyuchuu Siramuna
vaeDukatoa mana baaluraku poayudamu. ||Sa||

***

Back... ***
***

batakamma paaTa

attagaarimTiki kumaarainu pamputuu mamchi buddulu cheptunna talli.

Srii raamuni talli uyyaaloa - praematoa Saamtanuu uyyaaloa
pilichi daggara tiisi uyyaaloa - sati dharmamulu konni uyyaaloa
cheppaenu ee riiti uyyaalao - chevulakuu impugaa uyyaaloa
naa talli Saamtammua uyyaalao - naa muddupaTTivae uyyaalao
attavaarimTikii uyaaloa - aanamdamuga bommu uyyaalao
attamaamala bhakti uayyaalao - chittambuloa nilupu uyyaaloa
vaaripaina praema uyyaaloa - vaasudaevuni puuja uyyaaloa
paedarikamunu juuchi uyyaaloa - priiti dappaku talli uyyaaloa
kaligiyunnaa talli uyyaaloa - kanipeTTi erugavale uyyaalao
iruguporugimDlakuu uyyaaloa - tirugaboavaddamma uyyaalao
tana chakkadanamunu uyyaalao - daachukoni tiragavale uyyaaloa
saadhusatpurushulu uyyaalao - samayaanikocchinaa uyyaaloa
annapaanaadulatoa uyyaalao - aadarimchumu talli uyyaaloa
maaTajaarinatalli uyyaalao - maLLimkaa raaduraa uyyaaloa
amdukae mumdugaa uyyaalao - aalaochanumDavale uyyaaloa
aedi chaesinagaani uyyaaloa - aedichuusinagaani uyyaaloa
chaesaeTi panulamdu uyyaalao - chittambu nilupavale uyyaalao
cheDipoayinamkanu uyyaaloa - chimtimpa Palamaemi uyyaaloa
paliki bomkaraadu uyyaalao - paapaalu kalgunae uyyaaloa
satyambu chaetanae uyyaalao - svargaaniki chaeru uyyaalao
maananiiyalakunuu uyyaalao - maanamae praaNambu uyyaaloa
mamchikiirti bratuku uyyaaloa - komchemainaa chaalu uyyaaloa
attagaarimTiki uyyaaloa - ammagaarimTiki uyyaaloa
mamchi paeru demmu uyyaaloa - naa talli Saamtamma uyyaaloa
patibhaktiyae niiku uyyaaloa - pacchalaa vatakammu uyyaalao
attamaamala bhakti uyyaaloa - amdelu gajjeluu uyyaaloa
kashTaalaloa oarpu uyyaaloa - kamkaNaal chaakaTlu uyyaaloa
chuTTaala aadaraNa uyyaaloa - paTTaa golusulu niiku uyyaaloa
kulaabhimaanambu uyyaaloa - bulaaki sommulu uyyaaloa
vamSaabhimaanambu uyyaaloa - vajraala kammaluu uyyaaloa
daeSaabhimaanambu uyyaaloa - kaasulaa damDaluu uyyaalao
ee sommulatoa niivu uyyyaaloa - impugaa umDamma uyyaaloa
ee sommulaapaaTi uyyaaloa - ae sommuluraavu uyyaaloa
chaduvulu Saastraalu uyyaaloa - chakkagaa naervamDi uyyaaloa
chaduvulatoa miiku uyyaaloa - sadguNambulugalgu uyyaaloa
ee riitigaa umDu uyyaaloa jagamamtaa mecchunu uyyaaloa.

***

Back... ***
***
All rights Reserved